Zásada svěření kompetencí

 

… je výslovně uvedena v čl. 5 SEU: „Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům.“

Je to klíčové ustanovení co se týče rozdílu mezi EU a státem: EU nemá tzv. kompetenční kompetenci.


TOPlist CZIN.eu