Symboly EU

 

Lisabonská smlouva nic nemění oproti současnému stavu. Všeobecně uznávané symboly EU (zejména vlajka a hymna) totiž nemají oporu v současných smlouvách. To chtěla změnit „euroústava“, která počítala s článkem o symbolech EU. Při mezivládní konferenci, která vedla od zamítnuté „euroústavy“ k Lisabonské smlouvě, byl tento článek na žádost zejména Velké Británie a České republiky zrušen. Symboly tak dále jsou a budou využívány, ale bez opory v primárním právu EU.

Fakt, že některé státy takto vystoupily proti zapsání symbolů do smluv, je samozřejmě politicky významný. Vedl k protireakci skupiny „proevropsky“ naladěných států, které se obávaly škodlivosti takto negativního signálu. Přijaly proto prohlášení (č. 52), ve kterém připomínají svůj kladný vstah k těmto symbolům. Jedná se o tyto země: Belgie, Bulharsko, Německo, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Ve světle prosincových výtek ze strany francouzského prezidenta Sarkozyho na adresu vyvěšování evropských vlajek v ČR stojí za zdůraznění, že Francie se k tomuto prohlášení nepřipojila...


TOPlist CZIN.eu