"Záchranná brzda“

 

V některých citlivých oblastech (některé aspekty sociální politiky či spolupráce v trestněprávních věcech), kde smlouva stanoví, že se hlasuje kvalifikovanou většinou, existuje možnost pro členský stát, který by byl přehlasován, požádat, aby věc byla předána k projednání Evropské radě (která rozhoduje konsensem), což znamená pozastavení legislativního procesu. Když Evropská rada nepošle návrh do 4 měsíců zpět Radě k projednání, je legislativní proces ve věci daného textu ukončen.

 

Podobný mechanismus existuje i v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky: v některých přesně stanovených situacích může Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou; ale i v těchto případech může kterýkoli stát dosáhnout toho, že je daná věc předložena Evropské radě k jednomyslnému rozhodnutí. 

 


TOPlist CZIN.eu