Evropská politická scéna a Lisabonská smlouva

Zdroj: hlasování o usnesení, kterým EP podpořil přijetí Lisabonské smlouvy (20/2/2008)

NB1: Přijímání a změny zakládajících smluv jsou ve výlučné pravomoci členských států; hlasování Evropského parlamentu proto není součástí ratifikačního procesu. Jedná se o politické gesto, které však dává dobrou představu o postoji politických stran napříč Evropskou unií k Lisabonské smlouvě.
Za zmínku stojí, že pro Lisabon nejen masivně hlasovali poslanci za tradičně prointegrační kluby PPE-DE, PSE a ALDE, ale také téměř polovina poslanců za umírněně euroskeptický klub UEN.

Celkový výsledek: 525 pro – 115 proti – 29 se zdrželo

Poměr sil uvnitř každého klubu v EP a jejich postavení na evropské politické scéně (pravice – levice / pro integraci – proti integraci)

Název klubu (zkratka používaná v oficiálních zápisech Evropského parlamentu)
+
Podíl hlasů v rámci klubu dle schématu pro – proti – zdržel(a) se (v %)

n pro
n proti
o zdržel(a) se
 

NB2: Toto schéma je samozřejmě velmi zjednodušující. Umístění klubů na grafu je dáno většinovým postojem, což neznamená, že v nich nejsou menšiny, které by na grafu patřily jinam. Například europoslanci za ODS jsou součástí klubu PPE-DE, ale na grafu by měli být umístěni někde mezi UEN a IND/DEM. Jedná se však jen o 8 poslanců z 287, kteří v tomto klubu zasedají.

Vysvětlivky:

PPE-DE: Evropská lidová strana – Evropští demokraté
Tento klub má 287 europoslanců. Sdružuje europoslance zvolené zejména za křesťansko-demokratické a jiné středopravé strany. Zasedají v něm čeští europoslanci zvolení za ODS (9), SNK-ED (3) a KDU-ČSL (2).

PSE: Strana evropských socialistů
Tento klub má 217 europoslanců. Sdružuje europoslance zvolené zejména za socialistické a sociálně-demokratické strany. Zasedají v něm dva čeští europoslanci zvolení za ČSSD.

ALDE: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Tento klub má 100 europoslanců. Sdružuje europoslance zvolené zejména za silně proevropské liberální, středové až umírněně levicové strany. Nezasedá v něm žádný český europoslanec.

UEN: Unie pro Evropu národů
Tento klub má 43 europoslanců. Sdružuje europoslance zvolené zejména za umírněně euroskeptické pravicové strany. Nezasedá v něm žádný český europoslanec.

Verts/ALE: Zelení / Svobodná evropská aliance
Tento klub má 43 europoslanců. Sdružuje europoslance zvolené zejména za “zelené” a levicové strany. Nezasedá v něm žádný český europoslanec.

GUE/NGL: Sjednocená evropská levice / Severská zelená levice
Tento klub má 41 europoslanců. Sdružuje europoslance zvolené zejména za krajně levicové strany. Zasedá v něm 6 českých europoslanců zvolených za KSČM.

IND/DEM: Nezávislost/Demokracie
Tento klub má 22 europoslanců. Sdružuje europoslance zvolené zejména za radikálně euroskeptické, spíše pravicové strany. Zasedá v něm český europoslanec Železný.

NI: Nezařazení
Jedná se o “technický” klub 31 europoslanců, kteří nechtějí či nemohou vstoupit do některého z existujících klubů a přitom nemají sílu k vytvoření vlastního politického klubu. Jedná se o politicky dost rozmanitou skupinu, kde dominuje krajní pravice. Zasedá v něm česká europoslankyně Bobošíková.
 

Jak hlasovali čeští europoslanci:

5 pro - 6 proti - 9 se zdrželo - 4 chyběli

- v PPE-DE: pro Roithová (KDU-ČSL), Zatloukal, Zieleniec (oba SNK-ED); zdrželi se Březina (KDU-ČSL), Cabrnoch, Duchoň, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina (všichni ODS); chyběli Fajmon (ODS), Hybášková (SNK-ED);

- v PSE: pro Falbr, Rouček (oba ČSSD);

- v GUE/NGL: proti Kohlíček, Ransdorf, Remek, Strož (všichni KSČM); chyběli Flasarová, Maštálka  (oba KSČM)

- v IND/DEM: proti Železný (Nez.)

- v NI: proti Bobošíková (Nez.)
 


TOPlist CZIN.eu