Text Lisabonské smlouvy

Mezivládní konference (tj. zástupci vlád členských zemí EU, jediný orgán oprávněný dojednávat změny zakládajících smluv EU, které pak musí být ratifikovány parlamenty nebo referendy všech členských zemí) z roku 2007 se rozhodla postupovat formou novelizace stávajících smluv. Lisabonská smlouva jako taková je proto (jako každá novelizace právního textu) dlouhým seznamem více či méně rozsáhlých změn dnes platného textu smluv.

Pro běžné použití je takový text málo srozumitelný. Je proto k dispozici tzv. konsolidované znění smluv, tj. kompletní a souvislý text smluv o EU, kde jsou všechny změny vyplývající z Lisabonské smlouvy zapracovány.

 


TOPlist CZIN.eu