Benešovy dekrety

Lisabonská smlouva nijak s Benešovými dekrety nesouvisí. Teze, že nová Listina základních práv EU může být využita pro znovuotevření této kauzy, je teoretickou konstrukcí, která pomíjí řadu skutečností (vymezení působnosti Listiny, nemožnost retroaktivity smluv, které vznikly v roce 1957, právní posudky expertů Evropského parlamentu, atd.). Listina též výslovně praví: „Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními a exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před soudem se jich lze dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.“
Strašení Benešovými dekrety již patří k folklóru kampaní proti EU – a snad každý již pochopil, že se jedná o falešný problém, který apeluje na iracionální emoce.


TOPlist CZIN.eu