Listina (Charta) základních práv Evropské unie

 

Rizika spojená s Listinou jsou tendenčně nafukována a zároveň odpůrci Lisabonské smlouvy pomíjejí jeden podstatný fakt: vznik této Listiny zaplňuje právní vakuum, které by normálně mělo právě euroskeptikům naopak vadit. Jako každá listina práv a svobod i Charta EU má především za cíl garantovat občanská práva a svobody jednotlivce tváří v tvář veřejné moci. EU veřejnou moc v rámci svých pravomocí vykonává – a není tedy v pořádku, když tato moc není explicitně omezena standardním lidsko-právním dokumentem, přinejmenším ze symbolických důvodů. Z tohoto pohledu je tedy vznik Charty pro občana pozitivním krokem: EU a její orgány se zavazují respektovat určitá individuální práva a svobody. Což se možná rozumí sebo samou, ale je správné to garantovat výslovným a soudně vymahatelným způsobem. Toto je hlavní poslání Charty, kterou se odpůrci EU a Lisabonské smlouvy účelově snaží vydávat za zbraň „Bruselu“ proti členským státům, což je nesmysl.

To, že tato Listina obsahuje práva, která nejsou politicky konsensuální a ze kterých liberálně či konzervativně zaměřený člověk není nadšen (zejména různá tzv. sociální práva), je dáno tím, že se pochopitelně jedná o kompromis mezi pravicí a levicí – a každý musel přijmout určité ústupky.

Více o pojistkách proti zneužití Charty proti členským státům zde (bod 10).


TOPlist CZIN.eu