KVÍZ 1 | KVÍZ 2


Otestujte své znalosti o Lisabonské smlouvě 2


1. Věta „Inspirujíc se vůlí občanů a států Evropy vytvořit svou společnou budoucnost...“

A ... figurovala v preambuli „euroústavy“, ale v Lisabonské smlouvě nezůstala.
B ... je v Lisabonské smlouvě.
C ... existuje jen v neoficiálních návrzích.

2.  Symboly EU (vlajka, heslo, ...)...

A ... nejsou zmíněny v dnešních smlouvách a nebudou ani v Lisabonské smlouvě.
B ... jsou zmíněny v dnešních smlouvách, ale Lisabonská smlouva je vyškrtla.
C ... nejsou zmíněny v dnešních smlouvách, ale budou v Lisabonské smlouvě.

3.  Vztah evropské obrany a NATO v Lisabonské smlouvě...

A ... je zmíněn, což je novinka.
B ... není zmíněn.
 ... je zmíněn, jde o větu, která je už v dnešní smlouvě o EU.

4.  Ruší Lisabonská smlouva rotující předsednictví Rady?

A Ne.
B Ano.

5.  Když Rada EU projednává legislativní návrhy, podle Lisabonské smlouvy...

A ... zasedá veřejně.
B ... zasedá za zavřenými dveřmi.
C   Lisabonská smlouva nic takového neřeší.

6.  Podle Lisabonské smlouvy při přijímání legislativy EU Rada (zastupující státy) a Evropský parlament (zastupující občany)...

A ... mají až na výjimky rovnocenné postavení.
B  ... Rada má většinou poslední slovo.
C ... Evropský parlament má většinou poslední slovo.

7.  Lisabonská smlouva dává právní subjektivitu EU.

A Je to novinka.
B Doposud ji má jen Evropské společenství, ne však EU jako celek.
  Nic to nemění na současné situaci.

8.  Posiluje Lisabonská smlouva vazbu mezi předsedou Evropské komise a výsledkem voleb do Evropského parlamentu?

A Ano.
B Ne.
C Naopak ji oslabuje.

9.  Převádí Lisabonská smlouva mnoho nových kompetencí ze států na EU?

A Ano, je to zásadní posun, EU bude moci působit v mnoha nových oblastech.
B Ne, hlavně potvrzuje stávající situaci a přináší jen omezené změny.
C   Ne, naopak kompetence EU zužuje.

10.  Pokud Lisabonská smlouva nebude přijata, Evropská komise by od roku 2009 měla mít...

A ... 27 členů.
B ... počet členů, který bude nižší než počet členských států.
C ... Evropský parlament se může dohodnout na libovolném počtu.


 

Vaše odpovědi

Správné odpovědi a vysvětlení

Q 1:
Q 2:
Q 3:
Q 4:
Q 5:
Q 6:
Q 7:
Q 8:
Q 9:
Q10:


TOPlist CZIN.eu